Sant Esteve – Santuari del Tura

Baldaquí de l’altar major/imatge de Sant Esteve. Començament s. XIX.

Baldaquí de l’altar major: d’estil neoclàssic, dissenyat per Joan Carles Panyó, un dels millors artistes d’aquest estil. Consta d’un altar, actualment avançat, un sòcol jaspiat en verd, sis columnes corínties pintades a imitació del marbre, un entaulament decorat amb amorets i garlandes de llorer i roses daurades sobre un fons blau i sis arcs que s’uneixen en una clau de volta damunt la qual uns angelets alcen una corona de llorer cap a l’Esperit Sant situat damunt el baldaquí. Emmarca la imatge de Sant Esteve, el sagrari i un medalló en forma de sol on hi ha representada la Santíssima Trinitat.