Sant Esteve – Santuari del Tura

Retaule del Roser. Estil barroc. Primera meitat s. XVIII. Autor: Pau Costa.

Retaule barroc de la primera meitat del s. XVIII. Va ser realitzat per l’escultor Pau Costa. Pertany a l’anomenat barroc exuberant. Les seves característiques són: moviment, dinamisme, simbolisme, contrastos de llum i ombra, vitalitat, realisme i energia. Està compost per un àtic, dos pisos i sòcol. Hi ha representats els misteris del rosari i va ser encarregat per la Confraria del Roser. La cúpula va ser realitzada més tard i s’atribueix a F. Escarpanter, un altre escultor que va treballar a Sant Esteve. Avui dia és considerat un dels millors retaules del barroc català.