Sant Esteve – Santuari del Tura

Retaule barroc de la ½ del segle XVIII. Va ser realitzat per diversos autors, la qual cosa fa que la qualitat de les imatges i les escenes sigui diferent segons cada artista. Pertany, igual que el del Roser a l’anomenat barroc exuberant. Per tant les característiques son semblants : moviment, dinamisme, simbolisme, contrastos de llum i ombra, vitalitat i energia. Està compost per un àtic, 3 pisos i sòcol. La seva particularitat és que en representar els 7 goigs i els 7 dolors de Sant Josep, hi trobem representades, escenes de la vida de Crist infant, fet molt poc freqüent en aquesta època.