Sant Esteve – Santuari del Tura

Façana d’estil tardo barroc.És una façana que transmet els valors i els paràmetres de la Contrareforma Catòlica , en el joc de llum i ombres, la simbologia, la monumentalitat, la teatralitat i el concepte. Estava presidida per les imatges del Patró Sant Esteve i els dos copatrons , sant Valentí i Santa Sabina, destruïdes l’any 1936.. Es caracteritza pel seu simbolisme i la seva decoració encara dins els paràmetres barrocs classicista.