Sant Esteve – Santuari del Tura

Façana d’estil tardo barroc. És una façana que transmet els valors i els paràmetres de la Contrareforma catòlica, en el joc de llum i ombres, la simbologia, la monumentalitat, la teatralitat i el concepte. Estava presidida per les imatges del patró sant Esteve i els dos copatrons, sant Valentí i santa Sabina, destruïdes l’any 1936. Es caracteritza pel seu simbolisme i la seva decoració encara dins els paràmetres barrocs classicistes.